akt-online-test

Galacie

Galacommissie 

De uniekste commissie binnen AKT is de Galacie, omdat er welgeteld één AKT’er in zit. Dit komt

omdat deze commissie in samenwerking is met 6 andere studieverenigingen, namelijk Albion, FUF,

ART, Incognito, Awater en Hucbald. Samen met deze verenigingen gaat het commissielid van AKT het

gala organiseren.

Ik vind het heel leuk dat ik deze taak dit jaar op me mag nemen. Ik ben Charlotte Brouwer,

eerstejaars student, commissielid van de Feessie en voorzitter van de Galacie. Ik heb er zin in!